484

Medal na pamiątkę 500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskieg...

UNC/AU
star_border
Értesítések élő árverés közben
notifications_off Riasztás: Nem
textsms SMS: Nincs
add Feljegyzésed 
Tétel leírása
Állapot: UNC/AU
Becslések: 66 EUR | 300 PLN
Polska pod zaborami (1795–1918), Medal na pamiątkę 500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900, projektu Wincentego Trojanowskiego, Paryż; Aw: Na tronach siedzące postacie władców: Kazimierza Wielkiego, Jadwigi i Władysława Jagiełły, na tle gotyckiej dekoracji, KAZIMIRUS + HEDWIGIS + WLADISLAUS; Rw: Herby Krakowa, Akademii Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego na tle wieńca, u dołu daty 1364-1400-1900, wokoło IMP • FRANCISCO • IOSEPHO • I • SEMPER • AVG • CENTVM • LVSTRA • VERITATI • IMPENSA; Na obrzeżu nabita punca BRONZE; Chomyn 939, Więcek 155; brąz, 68.5 mm, 128.51 g; niewielkie uderzenie przy dolnej krawędzi awersu, patyna, pięknie zachowany.
Uniwersytet Jagielloński został erygowany w 1364 roku, jednak wkrótce, z powodu braku zainteresowania kolejnego władcy, zaczął podupadać. W 1390 roku został reaktywowany, zaś w 1400 roku, dzięki przekazanemu majątkowi Jadwigi Andegaweńskiej, Uniwersytet ruszył w pełnym kształcie.
Plany obchodów 500. rocznicy odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego powstały już w 1887 roku. Powołano komisję mającą na celu wydanie źródeł i napisanie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1894 roku uzupełniono komisję i przygotowania zaczęły postępować. W roku kolejnym rząd i Sejm galicyjski przyznały dwie subwencje wysokości 8.000 zł każda, zaś profesorowie i docenci dołożyli kolejne 11.196 złotych. W 1897 roku utworzono komitet jubileuszowy, w którym stałym zastępcą został prof. dr Stanisław Smolka. W następnym roku uchwalono, iż obchody mają być ogólnonarodowe, zamówiono oratorium, jednoaktową sztukę (u Jadwigi „Deotymy” Łuszczewskiej), a także powołano komitet, który miał rozważyć zaprojektowanie okolicznościowego medalu. W kwietniu 1899 roku prof. Smolka przedłożył program obchodów, który został jednogłośnie przyjęty. Ostatecznie zaproponowano oratorium ze słowami Deotymy oraz wybicie pamiątkowego medalu, zaprojektowanego przez mieszkającego w Paryżu Wincentego Trojanowskiego, a w dniu obchodu postanowiono odsłonić pomnik Kopernika (dłuta Cypriana Godebskiego) na dziedzińcu Collegium Maius. Dodatkowo, krakowskie Muzeum Narodowe zaproponowało okolicznościową wystawę zabytków z epoki jagiellońskiej. 6 czerwca 1900 roku rano delegacja organizatorów złożyła okolicznościowe wieńce przy grobach Kazimierza Wielkiego, Jadwigi i Władysława Jagiełły. Wieczorem w Sukiennicach odbył się raut na cześć gości jubileuszu, których przybyło ok. 2.000 osób. 7 czerwca rozpoczęły się oficjalne obchody, rozpoczęte pochodem przez przystrojone na tę okazję miasto, od Collegium Novum do kościoła N. P. Maryi, gdzie odprawiono mszę. Po mszy, wszyscy z biletami, udali się do kościoła św. Anny, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Po niej odbył się okolicznościowy obiad, zaś wieczorem w teatrze „Oratorium jubileuszowe” ze słowami Deotymy i „odprawa posłów greckich”. Kolejnego dnia odsłonięto pomnik Mikołaja Kopernika, a wieczorem odbył się raut rektorski, trwający aż do rana dnia kolejnego, kiedy to nastąpił ostatni etap obchodów – wycieczka ok. 100 gości do kopalni soli w Wieliczce, która to podróż zwieńczyła obchody rocznicowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Árverés
77 aukcja WCN
gavel
Dátum
13 November, 09:30
date_range
Kikiáltási ár
53 EUR
Becslések
66 EUR
300 PLN
Állapot
UNC/AU
Élő árverés megkezdése

Licitálj most

A licitáláshoz jelentkezz be

Szeretnél licitálni? Jelentkezz be, és iratkozz fel az árverésre.

Bejelentkezés
PLN
.00

Ajánlatok elfogdása: 13/11 09:30
Élő árverés megkezdése: 13/11 09:30

Azonnal emeld meg a tétel árát. Adj ajánlatot, ha egy tételre az előárverésen kívánsz licitálni. Figyelem: Az ajánlatokat nem lehet visszavonni!

Limit beállítása

A licitáláshoz jelentkezz be

Szeretnél licitálni? Jelentkezz be, és iratkozz fel az árverésre.

Bejelentkezés
PLN
.00

Ha licitálás közben limitet állítasz be, a tétel automatikusan licitálásra kerül a nevedben, a beállított limitig. A limit egy rejtett ajánlat, az értékét a többi felhasználó nem ismeri, és csak az az élő licitálás során válik aktívvá, az eBay vagy az Allegro aukciós mesterlövészeihez hasonlóan. A beállított limitek a tételre történő licitálás kezdetéig módosíthatók.

Üzenet küldése az árverés szervezőjének

Kérdésed van ezzel a tétellel vagy az árverésen való részvétellel kapcsolatban?

Megtekintés: 17 | Kedvencek: 0
Árverés

WCN

77 aukcja WCN
Dátum
Szombat, 13 November, 09:30
Az árverés menete

Minden tétel árverésre kerül

Kézesítés költsége

Árverési díj
15.00%
Felüllicitálások
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Szabályzat

 1. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, and on the behalf of the bidders.

 2. The auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description.

 3. The prices indicated in the catalogue are estimates and bidding will start at 20% lower prices.

 4. The condition of participating in auction is fulfilling the registration process. The registration process is unequivocal to the acceptance of this terms.

 5. During the auction to buyer is given a credit to spend, and after spending it the bidding will be blocked.

 6. Customers not known earlier to Warszawskie Centrum Numizmatyczne, who wish to participate in auction, are obliged to pay a deposit on WCN's bank account in amount of 25% of requested credit. WCN may retract from request of paying deposit.

 7. The successful bidders are obliged to redeem the auction lots immediately after the auction in cash or money transfer to WCN's bank account within 7 days from the end of the auction. The breach of this condition will cause charging interest for every day of delay. There is a possibility of changing the term of payment by agreement concluded by WCN and purchaser.

 8. All additional costs joined with shipping auction items and transferring payment (especially bank transfers provisions and charges of internet payment methods) are on buyer’s side.

 9. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by WCN only in writing.

 10. The purchaser has the right to retract from purchase agreement only in case of important discrepancy the item with its description in catalogue.

 11. The items are knocked down after the highest bid has been called for third time. To the knocked down price 15% buyer's fee will be added. Difference-VAT is included in buyer's fee. In case of any doubts the item will be called down once more.

 12. Items inscribed to National Monuments Register or of amount greater than 16000 zlotys (about 4000 EURO) can be taken outside Poland only after receiving the permition for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010.

 13. The bidding procedure is executed with rates of increase:

  up to 200 zł10 zł
  200 zł - 500 zł20 zł
  500 zł - 1 000 zł50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł1 000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł2 000 zł
  above 50 000 zł5 000 zł
 14. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This is a free translation included only for guidance.

 15. The District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigations.

 16. All money transfers in Polish Zlotys should be made to our bank accounts:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, 
  SWIFT: CITIPLPX, IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018
  Multibank, BRE Bank S.A., 
  IBAN: PL 08 1140 2017 0000 4302 0767 0344

 17. Payments in other currencies should be payed after consultation with WCN about the exchange rate for payment currency to following account:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT: CITIPLPX
  IBAN: PL 91 1030 0019 0109 8503 0015 6357 (for payments in PLN)
  IBAN: PL 54 1030 0019 0108 4006 0113 2818 (for payments in USD)
  IBAN: PL 35 1030 0019 0109 7806 0106 9847 (for payments in EUR)

 1. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.

 2. Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze, a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej.

 3. Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej.

 4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Klientowi przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.

 6. Klienci nie znani wcześniej firmie WCN, chcący wziąć udział w aukcji, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN wadium w wysokości 25% żądanego kredytu wydatków. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.

 7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto bankowe WCN w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem.

 8. Wszelkie koszty związane z wysyłką wylicytowanych przedmiotów oraz koszty płatności (w tym prowizje za przelewy bankowe oraz systemy płatności internetowych) ponosi kupujący.

 9. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie.

 10. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu jedynie w przypadku znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem.

 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 15% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT. W kwestiach spornych licytator ma prawo powtórzyć licytację.

 12. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010.

 13. Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia:

  do 200 zł10 zł
  200 zł - 500 zł20 zł
  500 zł - 1 000 zł50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł1 000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł2 000 zł
  od 50 000 zł5 000 zł
 14. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.

 15. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.

 16. Należności w złotych polskich prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta:
  82 1030 0019 0109 8530 0006 1018
  MultiBank, BRE Bank S.A., nr konta:
  08 1140 2017 0000 4302 0767 0344

 17. Należności w innych walutach niż złote polskie prosimy wpłacać po uprzednim ustaleniu z WCN aktualnego kursu danej waluty, na rachunek bankowy:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT / BIC: CITIPLPX
  IBAN: PL 91 1030 0019 0109 8503 0015 6357 (konto PLN)
  IBAN: PL 54 1030 0019 0108 4006 0113 2818 (konto USD)
  IBAN: PL 35 1030 0019 0109 7806 0106 9847 (konto EUR)

Az árverésről


FAQ
Az eladóról
WCN
Kapcsolat
Warszawskie Centrum Numizmatyczne Marek Kondrat
room
ul. Hoża 43/49 lok. 6
00-681 Warszawa
public
phone
+48 22 625 67 97
Hasonlók megtekintése
keyboard_arrow_up
+