Speciális keresés Speciális keresés
266

Matka s dcerou

add Feljegyzésed 
Tétel leírása
Malba na porcelánové desce, nesignováno. Na zadní straně vtlačeno číslo 321. Patrně Německo kolem 1900, rozměry 29 x 36 cm. Rámováno.Stav 2+

Malba na porcelánové desce, nesignováno. Na zadní straně vtlačeno číslo 321. Patrně Německo kolem 1900, rozměry 29 x 36 cm. Rámováno.Stav 2+ Mother and Daughter Painting on porcelain panel/plaque, not signed. Plaque wit impessed number 321. Probably Germany circa 1900, dimensions. 29 x 36 cm. Framed.Condition 2+
Árverés
Antique Weapons, Applied Arts Fine Art and Old Collection of Buddhist Artefacts
gavel
Dátum
03 Június 2023 CEST/Prague
date_range
Kikiáltási ár
550 EUR
Eladási ár
677 EUR
Végső ár az árverési díj nélkül
550 EUR
Túllicitálás
123%
Megtekintés: 2 | Kedvencek: 0
Árverés

Antikvity

Antique Weapons, Applied Arts Fine Art and Old Collection of Buddhist Artefacts
Dátum
03 Június 2023 CEST/Prague
Az árverés menete

Minden tétel árverésre kerül

Árverési díj
23.00%
Nem kevesebb, mint 1 EUR erre a tételre
A OneBid nem szed további díjakat a licitálásért.
Felüllicitálások
  1
  > 5
  30
  > 10
  200
  > 20
  300
  > 30
  360
  > 40
  400
  > 50
  900
  > 100
  1 800
  > 200
  3 000
  > 300
  3 600
  > 400
  4 000
  > 500
  9 000
  > 1 000
  100 000
  > 1 000
 
Szabályzat

Obchodní podmínky

I.    Část pro prodávající

Předměty jsou draženy individuálně a to následujícím způsobem. Předmět bude vystaven na našich internetových stránkách po dobu 30 dnů, a fyzicky na předem stanoveném místě dva po sobě jsoucí dny uskutečněním aukce a v den aukce. Nabízený předmět (nebo nabízené předměty) bude převzat do prodeje na základě obstaravatelské smlouvy, která bude uzavřena mezi prodávajícím a zprostředkovatelem prodeje. Prodávající je povinen při uzavírání obstaravatelské smlouvy prokázat se platným občanským průkazem a svým podpisem stvrdit, že souhlasí s podmínkami v obstaravatelské smlouvě uvedenými. U převzatého předmětu bude určena běžná tržní cena, na kterou se bude vztahovat pojištění předmětu pro případ jeho zničení, odcizení či poškození a cena vyvolávací, která zpravidla dosahuje 2/3 předpokládané ceny tržní. V některých případech je vydání předmětu, který v aukci nedocílí tržní ceny, vázáno na předchozí souhlas majitele. Tyto předměty jsou v katalogu označeny hvězdičkou. Provize z prodeje je závislá na dosažené ceně. Pokud nabízený předmět docílí nižší částky než 2000 Euro včetně, (cca 50 000 CZK) činí provize 20%. Při docílení vyšší částky je stanovena provize 10%. Prodávající ručí za to, že je právoplatným vlastníkem nabízeného předmětu a že předmět, který nabízí k prodeji, není zatížen právy třetích osob, např. právy autorskými. Za případné porušení těchto práv je prodávající odpovědný. Podmínky prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty stanovuje zákon číslo 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Za splnění těchto podmínek odpovídá prodávající. V případě, že nabízeným předmětem je věc, která je kulturní památkou podle zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, prodávající na tuto skutečnost musí upozornit. Zboží podléhající puncovnímu zákonu č. 539/1992 Sb. musí být označené platnými puncovními značkami nebo majitel dodá příslušné osvědčení - odborný posudek puncovního úřadu. Neučiní-li tak, obstará odborný posudek puncovního úřadu obstaravatel na náklady majitele. Do prodeje nebudou přijaty předměty, které propagují násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost, předměty pornografického charakteru, zboží nelegálního původu nebo zboží, které je jinak v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

II. Část pro kupující

1) Získat starožitné a umělecké předměty na našich aukcích lze získat následujícími způsoby:

a) pomocí čísla které dražitel obdrží proti záloze 500 CZK (20 Euro) při registraci v místě konání aukce

b) písemným limitem pomocí formuláře, který je dostupný na našich stránkách pod odkazem „Formuláře & dokumenty“, který dražitel po vyplnění zašle do aukčního domu faxem nebo po skenování e-mailem.

c) po registraci na našich stránkách a následném přihlášení je možné podat nabídku v on-line na každou položku vyobrazenou v elektronickém katalogu.

d) po registraci na stránkách   www.lottissimo.com  www.livebid.cz  https://onebid.cz/  nebo www.invaluable.com je možné podat nabídky na Vámi zvolené předměty prostřednictvím tohoto portálu a to včetně možnosti telefonických nabídek. Položky na tomto serveru jsou zobrazeny v našem elektronickém katalogu pod firmou Antikvity Praha s.r.o.

e)      po vyplnění formuláře „Požadavky na dražbu po telefonu“ Vás budeme telefonicky kontaktovat v době dražby Vámi zvoleného předmětu a podle Vašich instrukcí budeme postupovat v dražbě. Vyplněním formuláře se dražitel zavazuje zaplatit za příslušný předmět vyvolávací cenu v případě, že o předmět neprojeví zájem nikdo jiný a telefonické spojení se z technických důvodů nepodaří navázat nebo se přeruší.

2) Předměty jsou draženy ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v katalogu. Dražba každého předmětu trvá přibližně 1 minutu, pokud není ukončena dražebníkem dříve.

3)  Vyvolávací ceny (pokud jsou stanoveny), uvedené v katalogu představují nejnižší možné podání, tržní ceny jsou orientační. Nejsou-li vyvolávací ceny stanoveny, je možné nejnižší podání 10 Euro (cca 250 Kč). V některých případech je vydání předmětu, který v aukci nedocílí tržní ceny, vázáno na předchozí souhlas majitele. Tato předměty jsou v katalogu označeny hvězdičkou.

4) Příhozy jsou stanoveny v Eurech nebo v odpovídající částce v korunách (1EURO= cca 25 Kč) takto:

10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 – 130 – 140 – 150 – 160 – 170 – 180 – 190 – 200 – 220 – 240 – 260 – 280 – 300 – 330 – 360 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 – 750 – 800 – 850 – 900 – 1000 – 1100 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1700 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400 – 2600 – 2800 – 3000 – 3300 – 3600 – 4000 – 4500 – 5000 – 5500 – 6000 – 6500 – 7000 – 7500 – 8000 – 8500 – 9000 – 10000 a každý další příhoz pak činí 1000 EUR

5) V případě vydražení příslušného předmětu se nabyvatel zavazuje zaplatit do 14 dnů po ukončení aukce dosaženou částku včetně 19 % aukční provize + DPH. Zboží je možné vyzvednout osobně, v případě Slovenska a Česka je možné zboží poslat na dobírku nebo je možné po předchozím odeslání částky včetně poštovného na náš účet obdržet zboží poštou nebo kurýrní službou. Poštovné včetně pojištění a balné na území České republiky v případě jednoho předmětu o délce do 1 m činí 10 Euro (250 Kč), v případě většího počtu předmětů, předmětů těžších, křehkých nebo rozměrných je poštovné a balné individuální. Předměty těžší než 20 kg, předměty přesahující jedním rozměrem 2,0 m je nutné odebrat osobně nebo uhradit spediční službu.  Cena poštovného a balného do zahraničí s výjimkou Slovenska činí minimálně 30 Euro. Veškerá rizika spojená s přepravou jsou na straně dražitele.

6) V případě, že vydražitel neuhradí částku za vydražené zboží ve lhůtě stanovené výše a nereaguje na urgence, je společnost Antikvity Praha s.r.o. oprávněna vymáhat uhrazení škody a nákladů, které vznikly v souvislosti se zmařením dražby, soudní cestou. Pokud částka za vydražený předmět nebude uhrazena do 6 měsíců od data dražby, může také společnost Antikvity Praha, s.r.o. nabídnout k prodeji tento předmět znovu v následující dražbě.

7) Pokud do 30 dnů po konání dražby vydražitel předloží písemné vyjádření soudního znalce s uvedením dražebního čísla věci a  data dražby o tom, že věc má skryté vady, které nemohl odhalit běžnou prohlídkou nebo zjistí, že vyobrazení a popis předmětu významným způsobem zkresluje skutečný stav věci, odstoupí společnost Antikvity Praha s.r.o.  od dražebního prodeje příslušné věci a vrátí vydražiteli částku, za kterou tuto věc vydražil, za předpokladu, že vrátí věc ve stavu, v jakém se nacházela v den dražby.

IV.  Společná ustanovení

1) Tato pravidla jsou vypracována v souladu s českým právem a příslušnými právními předpisy českého právního řádu se také řídí.

2) Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, a změna pravidel bude na stránkách a případně v informačním e-mailu zmíněna.

3) V případě technických potíží si Antikvity Praha s.r.o. vyhrazují možnost prodloužení aukce nebo změnu termínu jejího konání.

4) Na fotografiích a v popisech se snažíme o věrné zobrazení a popsání dražených předmětů, přesto je osobní prohlídka vhodná a velmi ji doporučujeme. Poškození předmětů odpovídající běžnému opotřebení vzhledem k jejich stáří se v katalogu neuvádějí. Stav předmětů je dán klasifikační stupnicí, kde

1 – stav odpovídá stavu výrobnímu, bez jakýchkoli známek opotřebení

2 – stav předmětu je zcela odpovídající jeho stáží a opotřebení je přiměřené

3 – předmět vykazuje vyšší stupeň opotřebení než by odpovídalo jeho stáří, předmět je z části upravovaný, vykazuje drobná poškození

4 – předmět je významně poškozený, podstatné části chybí, sestává z různých nesourodých částí, případně se jedná o stav nálezový

9)      Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, a změna pravidel bude na stránkách a případně v informačním e-mailu zmíněna.

10)   V případě technických potíží si Antikvity Praha s.r.o. vyhrazují možnost prodloužení aukce nebo změnu termínu jejího konání.

Trading conditions

I.    Part for the seller

Each item is auctioned individually, in the following way. The item will be displayed on our website for 30 days, and at a pre-determined location for a one day before the auction takes place and just before auction. The item (or items) in question will be put on sale based on of a procurement contract which will be concluded between the seller and the broker. When concluding the procurement contract the seller is obliged to prove his identity with a valid identification card and sign to confirm that he agrees with the conditions stipulated in the procurement contract. The standard market value of the item will be set, which will be used as the basis for insurance to cover the item against breakage, theft, or damage; this generally amounts to two thirds of the anticipated market value. In some cases an item which has not attained the market price in the auction will only be issued with the prior consent of the owner. These items are marked with an asterisk in the catalogue. Commission on the sale depends on the price attained. If the item sells for a sum lower than 2000 Euro inclusive, the commission is 20%. With higher sums the commission is set at 10%. The seller vouches for the fact that he is the rightful owner of the item being auctioned and that the item for sale is not burdened by any third-party rights, such as copyright. The seller is liable for any breach of such rights. The conditions covering the sale and export of items of cultural value are governed by Law No. 71/1994 Coll., on the sale and export of items of cultural value as subsequently amended. The seller is liable for ensuring that these conditions are complied with. If the item is deemed to be a cultural relic in accordance with Law No. 20/1987 Coll., on state care for relics and monuments, the seller must declare this fact. Goods subject to Assay Act No. 539/1992 Coll. must feature applicable hallmarks or the appropriate certification must be provided by the owner - an expert statement from the Assay Office. If the seller fails to do so, the procurator will acquire the expert statement from the Assay Office at the owner’s expense. Items that will not be put on sale are anything that promotes violence or racial or class intolerance, items of a pornographic nature, goods of illegal origin or goods which otherwise contravene the law or the principles of decency.

II. Part for the buyer

1) Antiques and works of art can be acquired through our auctions in the following ways:

a) by using of the auction number which the auctioneer receives against a deposit of 500 CZK (20 Euro) by registering before auction

b) by the completion of the “Written Bid” form, which will be send by the auctioneer after completion by fax or by mail to be delivered not later than 24 hours before the auction time, or will be handed over by him in person at the exhibition of the auctioned objects;

c)  after registration and subsequent log-on, the bid may be filed in the online catalogue under the item detail;

d) after registration on the website www.lottissimo.com or www.invaluable.com , you may make bids for the objects selected by you through this portal, including telephone bids. Items on this server are displayed in our electronic catalogue under the business name Antikvity Praha s.r.o.

e) after completion of the form “Request for Telephone Auction”, we will contact you by telephone at the time of auction of the item selected by you and will proceed in accordance with your instructions in the auction. By completing the form, the auctioneer undertakes to pay the auction price for the relevant object if no one but he expresses interest in it and the telephone connection cannot be made or is interrupted.

2) Items are auctioned in the same order as they are shown in the catalogue. Each item is auctioned for 1 minute, unless the auctioneer ends the auction before this time has expired.

3) The starting prices (if set) shown in the catalogue represent the lowest possible bid; market prices are for reference only. If no starting prices have been set, the lowest possible bid is 10 Euro (approx. 250 CZK). In some cases an item which has not attained the market price in the auction will only be issued with the prior consent of the owner. These items are marked with an asterisk in the catalogue.

4) Bids are in Euro or at the corresponding amount in Czech crowns (1EUR = ca. 25 CZK) as follows:

10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 – 130 – 140 – 150 – 160 – 170 – 180 – 190 – 200 – 220 – 240 – 260 – 280 – 300 – 330 – 360 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 – 750 – 800 – 850 – 900 – 1000 – 1100 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1700 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400 – 2600 – 2800 – 3000 – 3300 – 3600 – 4000 – 4500 – 5000 – 5500 – 6000 – 6500 – 7000 – 7500 – 8000 – 8500 – 9000 – 10000, each subsequent bid is then 1000

5) If a bidder wins on an item, he is then obliged to pay the auction price, including 19 % + VAT auction commission, within 14 days after the end of the auction. Goods can be collected in person from the auction house, or for clients in Slovakia and the Czech Republic goods may be sent cash on delivery or can be delivered by post or courier service once the appropriate sum, including postage and packing, has been transferred to our account. Postal fees, including insurance and packing, are 10 Euro (250 CZK) per item length up to 2 m in the Czech Republic; in the case of multiple items, heavier, fragile, or outsized items, postage and packing is calculated on an individual basis. Items weighing more than 20 kg and items that are more than 2.0 m long on any one side must be collected in person or a special dispatching service must be paid for. The cost of postage and packing on items sent abroad, with the except for of Slovakia, is at least 30 Euro. All risks associated with the transport of items are the bidder’s liability.

6) If the bidder fails to pay the cost of auctioned goods within the period specified above and does not react to requests for payment, Antikvity Praha s.r.o. is entitled to take court action to recover the sale price of the auctioned item as well as other costs incurred as a result of aborting the auction.

7) If, within 30 days of the closure of the auction, the bidder presents a written statement from a court-appointed expert, stating the auction number of the item and the date of auction, which claims that the auctioned item is a fake, or provides proof that the item has concealed defects which could not be detected during a routine inspection, or if it is found that the depiction or description of an item give a misleading idea of the condition of the item, Antikvity Praha s.r.o.  will withdraw from the auction of the item in question and will refund all the money paid by the bidder for the item, provided that the bidder returns the item in the same condition it was in on the day of the auction.

III.Joint Provisions

1) These rules have been drawn up in accordance with the Czech law and are also governed by the applicable stipulations of the Czech judicial code.

2) If these laws are amended in the future details of the new laws will be published on this site and any change of the rules, will be mentioned on the website or in the relevant e-mail notification.

3) In the case of technical problems or malfunctions Antikvity Praha s.r.o. reserves the right to extend auctions.

4) In our photographs and descriptions we try to provide a faithful depiction of the lots, although a personal visit is still recommended. Owing to the age of the items, damage caused by normal wear and tear is not described in the catalogue. The condition of items is given based on a classification scale, as follows

1 – the condition of the item is as it was produced, i.e. with no sign of wear and tear

2 – the condition of the item entirely corresponds to the age of the item and the degree of wear and tear iscommensurate

3 – the item shows more wear and tear than its age would imply; the item has been partially modified, features minor damage

4 – the item is significantly damaged; principal parts are missing; it is comprised of different disparate parts; it is possibly in an as-found condition

Az árverésről

39th auction - historical weapons, paintings, applied arts and old collection of authentic Buddhist ritual objects

 

The auction will take place at the rectory in Zvoleněves, No. 44 on 3.6.2023 at 2.00 p.m.

 

The pre-auction exhibition can be visited from 1.6. to 2.6. from 2 to 7 pm and in the morning before the auction. You can find us at Zvoleněves 44 (rectory).

FAQ
Az eladóról
Antikvity
Kapcsolat
Antikvity
room
Vyšehradská 2
128-00 Praha
phone
+420608031011
keyboard_arrow_up